INTERNET BEZ OMEZENÍ

PŘES WIFI (802.11 a,b,g) ROZHRANÍ

V PŘÍBOŘE (KLOKOČOV, PRCHALOV, SKOTNICE, HÁJOV) V MOŠNOVĚ A KOPŘIVNICI

INSTALACE ZDARMA

POSKYTOVANÉ SLUŽBY INTERNETU

Rychlost max Mbps (down/up) Rychlost min Mbps(down/up) Rychlost běžná Mbps (down/up) Rychlost max Mbps (down/up) Rychlost min Mbps(down/up) Rychlost běžná Mbps (down/up) cena za měsíc (Kč) POUŽITÍ
2.4GHz 2.4GHz 2.4GHz 5GHz 5GHz 5GHz  
1 /1 0,5/0,5 1/1 1/1 0,5/0,5 1/1 75 čtení zpráv
5/1 2,5/0,5 5/1 15/1 5/0,5 15/1 150 častý příjem, odesílání emailů
10/1 5/0,5 10/1 20/1 10/0,5 20/1 200 sledování videa youtube
12/1 6/0,5 12/1 25/1 12/0,5 25/1 250 videa ve vyšší kvalitě
15/1 7,5/0,5 15/1 30/1 15/0,5 30/1 300 videa ve full HD kvalitě
      35/1 17/0,5 35/1 350 více zařízení často využívající internet
      40/1 20/0,5 40/1 400 více zařízení přijímající video
      45/1 22/0,5 45/1 450 více zařízení pro IPTV
      50/1 25/0,5 50/1 500 více zařízení stahující velké množství dat

Velká a trvající či pravidelně se opakující odchylka od běžně dostupné rychlosti

Za detekovatelnou změnu výkonu internetového připojení koncového uživatele v pevné síti se považuje pokles alespoň jedné ze skutečně dosahovaných rychlostístahování či vkládání pod 50 % hodnoty rychlostí uvedených jako rychlost běžně dostupná. Za velkou odchylku rychlosti se považuje stav, kdy dojde k detekovatelné změně výkonu internetového připojení po dobu delší než 5 minut. Za trvající odchylku považuje Úřad takovou odchylku od běžně dostupné rychlosti, která vytváří souvislou detekovatelnou změnu výkonu internetového připojení koncového uživatele delší než 60 minut. Za opakující se odchylku od služby považuje Úřad takovou odchylku od využití služby, při které dojde alespoň ke třem detekovatelným změnám výkonu internetového připojení koncového uživatele v časovém úseku 24 hodin.

 

Všechny nabízené služby jsou bez omezení jak času tak i počtu přenesených dat.

TEL: 737516372 VoIP tel: 552308188

email libres.l@seznam.cz

Ing. Libor Stania, Mgr. Danuše Staniová, Veronika Staniová

nejsme plátci DPH

zpět na www.libresnet.cz